4 april 2020
onsdag, 20 mars 2013 19:14

Carlsson leder två regioner i Akademiska Hus

Skrivet av 
alt
David Carlsson blir även regiondirektör för Uppsala.

 

David Carlsson har utsetts till ny regiondirektör för Akademiska Hus Region Uppsala. Den nya tjänsten innebär att han nu leder två regioner, då han sedan tidigare även är regiondirektör för Akademiska Hus Region Norr.

 

David Carlsson har arbetat inom Akademiska Hus sedan 2003 i en rad olika ledande befattningar. Han var under flera år en av nyckelpersonerna i den omfattande utvecklingen av Campus Ultuna i Uppsala, där ett nytt campusområde för SLU växer fram. Sedan våren 2011 ansvarar han för Akademiska Hus Region Norr och nu tar han alltså även över den ledande befattningen inom Region Uppsala.

 

Under de närmaste åren planerar Akademiska Hus att satsa över 5 Mdr kr i region Uppsala för att möta efterfrågan på forsknings- och utbildningslokaler. Ett av de större projekten är den fortsatta utvecklingen av Blåsenhusområdet, där en ny förvaltningsbyggnad för Uppsala universitet planeras. Ytterligare ett projekt är Skandionkliniken som blir Nordens första klinik för cancerbehandling med protoner.