19 mars 2019
måndag, 20 maj 2013 15:22

Byggstart för Svindersviksbron

Skrivet av 
alt

Äntligen byggs Svindersviksbron mellan Kvarnholmen och Nacka. Bild: Rundquist Arkitekter

 

För att knyta samman Kvarnholmen och centrala Nacka påbörjas i dagarna en ny förbindelse för bilar, bussar, cykeltrafik och fotgängare. Projektet innebär att en bro byggs över Svindersviken och att en tunnel under Ryssbergen färdigställs. Vägen och de nya anläggningarna blir kommunala. Projektet finansieras genom Kvarnholmens omfattande byggnation samt med skattemedel. Projektkostnaden skattas till cirka 300 Mkr.

 

– Bron möjliggör för fortsatt utveckling av Kvarnholmen. Området blir därmed ännu mer attraktivt med närheten till centrala Nacka. Attraktivitet handlar om just närhet till kommunal service, handel och natur såväl som till familj, vänner och arbete. Med bron bygger vi ihop vår kommun och för människor samman, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka, när kommunen och Bilfinger nu tar det första spadtaget i byggandet av Kvarnholmsförbindelsen.

 

– Nu börjar vi bygga och redan om två år kommer förbindelsen underlätta vardagen för många Nackabor. Det blir en vacker bro med en teknisk lösning som minimerar ingreppet i omkringliggande natur, säger Yussuf Hassen som är projektchef i Nacka kommun.

 

– Vi har stor vana att bygga broar i Europa och är stolta över att få bidra med vår kunskap och erfarenhet i arbetet med Kvarnholmsförbindelsen. Detta spadtag markerar starten på byggarbetet och en fortsättning på vårt goda samarbete med Nacka kommun, säger Svend Armland, projektchef på Bilfinger.

 

Bron byggs i en kombination av stål och betong. Den går i en svag kurva över Svindersviken med en spännvidd på 140 meter. Efter bron går vägen i en drygt 300 meter lång tunnel fram till cirka 100 meter före Värmdöleden. För att minimera landskapspåverkan, utformas den norra tunnelmynningen som en trädbevuxen rektangulär betongkonstruktion. Bron har ritats av Rundquist Arkitekter.

 

I en kommentar kan sägas att allt tar sin tid. Flera överklaganden, bland annat från Nacka Naturskyddsförening, har fördröjt byggprocessen. Projektet startade 2007, när en PM för byggstarten godkändes av politikerna i kommunstyrelsen. Startbeslutet tog upp mål, ekonomi och projektets kopplingar till andra projekt som detaljplaneprogrammet för Kvarnholmen från år 2006. En följd av programmet blev att Nacka kommun och KF Fastigheter träffade ett avtal som innebar att kommunen ska bygga en broförbindelse österut. Bakgrunden är att Henriksdals trafikplats är så hårt belastad att en förbindelse över Svindersviken anses nödvändig för att de nya områden på Kvarnholmen ska kunna bebyggas.

 

Det är det tyska konstruktions- och byggnadsföretag Bilfinger, som är huvudansvarig för byggnationen av Svindersviksbron, är en internationell byggkoncern med 125 år erfarenhet och 59000 anställda med projekt i alla världsdelar. Bilfinger, som har etablerat sitt Skandinavienkontor i Göteborg, har varit generalentreprenör för bland annat Svinesundsbron, en del av Götatunneln, Malmö Citytunnel och flera stora anläggningsprojekt i Sverige och Norge. Nu arbetar Bilfinger med Citybanan Odenplan, Citybanan Stockholm samt Södra och Norra Länken 12 & 22. SF