22 februari 2019
tisdag, 02 juli 2013 15:28

Atrium Ljungberg säljer varuhuset PUB

Skrivet av 
alt
Axfast köper ett av Sveriges äldsta varuhus, PUB, på Hötorget i Stockholm för 980 Mkr.

 

Atrium Ljungberg har träffat ett avtal om försäljning av fastigheten Torgvågen 7, mera känd som varuhuset PUB vid Hötorget i centrala Stockholm. Köpare är AxFast AB.


PUB omfattar totalt 16 800 kvm uthyrbar yta varav den ena hälften är ytor för butiker och restauranger, medan den andra hälften består av hotellverksamhet. Försäljningen omfattar inte Glashuset (före detta Bohagshuset) på Drottninggatan/Kungsgatan

Försäljningen sker genom avyttring av aktier. Köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde om 980 Mkr, före avdrag för uppskjuten skatt. Affären ger ett positivt resultat efter skatt med cirka 75 Mkr i koncernen och kommer att redovisas i bokslutet för det tredje kvartalet 2013.

 

Tillträde sker efter genomförd bolagsbildning, vilken bedöms vara klar under första kvartalet 2014.

 

– PUB har en lång historia i bolaget, ett välkänt varumärke och ett starkt läge invid ett av Stockholms största shoppingstråk. Att driva och utveckla PUB:s varuhuskoncept skiljer sig dock från hur vi arbetar med våra övriga handelsplatser och ger få skalfördelar för den övriga verksamheten. Genom försäljningen av PUB frigör vi kapital och resurser till att fortsätta utveckla vår projektportfölj och våra helhetsmiljöer, säger Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund.

 

– Med förvärvet av PUB tar vi ett ytterligare steg i att förverkliga vår långsiktiga investeringsplan. Vi gjorde två större fastighetsköp i centrala Stockholm under förra året och med PUB fortsätter vi på vår linje att förvärva enskilda, strategiskt viktiga kommersiella fastigheter i utvalda lägen, säger Erik Lindvall, vd AxFast.

 

I en kommentar kan sägas att PUB varuhuset tillhör de mer välkända byggnaderna i Stockholm. Byggnaden mot Hötorget byggdes i etapper mellan åren 1916 och 1940. Fasaden med sina klassiska takkupor tillkom på 1920-talet. Det var arkitekt Gustaf Hermansson som ritade den första byggnaden från år 1916. Bakom utformning av fasaderna stod Cyrillus Johansson. Byggnadsdelen mot Drottninggatan ritades år 1933 av Artur von Schmalensee.

 

Det så kallade Glashuset (före detta Bohagshuset), som inte ingår i försäljningen, uppfördes under åren 1955 till 1959, och ritades av bröderna Erik och Tore Ahlsén. Denna byggnad har fasader av glas. Under 1990-talet byggdes Bohagshuset om till en galleria.

 

Under år 2007 nylanserades Glashuset  som en fristående del, vilken inte ingår varuhuset PUB. SF