6 december 2019
tisdag, 02 oktober 2018 15:25

Strategisk Arkitektur först med neurodesign

Skrivet av 
alt

Isabelle Sjövall arbetar som neurodesigner i samarbete med Strategisk Arkitektur för att främja hälsa, prestation och välmående.

 

Neurodesignern Isabelle Sjövall är ett av Strategisk Arkitekturs senaste tillskott och företaget blir därmed första arkitekturkontoret i Sverige att ta in expertkompetensen för att koppla hälsa, prestation och välmående direkt till kundens affär.

 

Isabelle Sjövall är neurodesigner, författare och entreprenör. Hon är utbildad vid Accademia Italiana i Florens och vid Handelshögskolan i Stockholm och har mer än 14 års erfarenhet av fastighetsbranschen. Förutom en gedigen erfarenhet av exklusiva inredningskoncept och projekt inom arkitektur, design och ombyggnationer arbetar hon med fastighetsoptimering för kunder med höga krav på kvalitet.

 

Vår hjärna formar våra tankar, frammanar känslor och kontrollerar kroppsfunktioner. Den är med andra ord helt avgörande för hur människor mår och presterar. Stressrelaterad psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. Att designa t.ex. kontor, handel, vårdmiljöer, bostäder och skolor för vårt välmående och produktivitet kan därför göra stor skillnad både för individer och företag. Tillsammans med läkaren och hjärnforskaren Katarina Gospic gav Isabelle Sjövall år 2016 ut boken Neurodesign, där hjärna, kropp och biologi möter inredning, arkitektur och design. Baserat på hjärnforskning förklarar de hur hjärnan reagerar på olika fysiska miljöer samt ger inspiration och verktyg för att bygga, designa och inreda på sätt som optimerar hälsa, prestation och välmående.

 

Strategisk Arkitektur passade på att ställa några frågor till Isabelle Sjövall i samband med hennes start på Strategisk Arkitektur.

 

Varför är neurodesign en så viktig fråga i tiden?
– Hjärnforskningen bevisar att den fysiska miljön spelar en stor och viktig roll för hur människor mår och presterar. Allt fler företag förstår att välmående hos medarbetare inte bara handlar om välmening. Frågan vi bör ställa oss är inte om vi har råd att satsa på fysiska miljöer med människan i fokus, utan om vi har råd att inte göra det. Det handlar om att vända på kalkylen och istället för att tänka krona per kvadratmeter fundera över vad konsekvenserna av en dålig arbetsmiljö kostar samhället i stort. Sjukskrivningar kostar svenska företag i snitt 40.000 kr per anställd och år. Min önskan är att fler företag börjar arbeta preventivt med frågor som rör arbetsmiljö och hälsa eftersom det ger en effektiv kalkyl samhällsekonomiskt. Det är inte dyrare att göra smarta val.

 

Hur kan din kompetens nyttjas i projekt?
– Med neurodesign får Strategisk Arkitektur en spetskompetens som ännu inte finns som ett konkret erbjudande i branschen. Några exempel: De flesta förstår instinktivt att växter eller färgsättning kan ha betydelse för arbetsinsatsen, men att t.ex. lågt i tak på kontoret gör det lättare att fokusera på detaljer är det inte lika vanligt att känna till.Tack vare hjärnforskningen vet vi nu också att vissa typer av färgnyanser kan trigga vår primitiva känslostruktur, amygdala, som i sin tur kan höja kroppens nivåer av stresshormonet kortisol. Vi vet också att en dålig ljudmiljö kan minska produktiviteten med upp till 66% och öka risken för hjärtinfarkt. Distraktioner gör att hjärnan lägger energi på att stänga ute ljud istället för att fokusera på själva arbetsuppgiften. Dessutom motverkar höga ljudnivåer människors förmåga att socialisera, som är en viktig faktor för vårt välmående.

Ett vetenskapligt perspektiv om hur arkitektur och design påverkar människor psykologiskt och fysiologiskt blir ett unikt tillägg till Strategisk Arkitekturs kunskaper och erfarenheter. Tillsammans får vi muskler och en extra dimension att använda redan i tidiga skeden av utformningen av miljöer, vilket skapar långsiktiga värden för våra kunder och för samhället.

 

Varför valde du att samarbeta med Strategisk Arkitektur?
– Arkitekters stora inflytande i samhällsplaneringen skapar möjligheter att få in neurodesign som en viktig del tidigt i planeringsprocessen av t.ex. bostäder, kommersiella fastigheter och kontor. De val som arkitekter gör dagligen påverkar miljontals människors livskvalitet varje dag! Jag fastnade för Strategisk Arkitekturs ödmjuka sätt att arbeta med kunden i fokus. Företaget ligger i framkant när det gäller att ta ett strategiskt helhetsgrepp och att satsa på analys i tidiga skeden för att skapa tydlig funktion och värden för sina kunder och slutanvändarna - människorna. Det finns stor erfarenhet och stark kompetens inom teamet här. Tillsammans har vi expertkunskapen och kapaciteten att göra stor skillnad för framtidens fysiska miljöer.

 

Hur tas neurodesign emot i branschen?
– Det blev en stor efterfrågan för ämnet när boken kom ut och intresset bara växer. Det är ett område som många vill komma åt men som har varit svårt för företag att implementera.Den yngre generationen som kommer in på arbetsmarknaden värderar arbetsmiljö och frihet högre än t.ex. lön. Att skapa miljöer där människor trivs och utvecklas kommer att bli ännu viktigare för företag för att stå ut i den hårda konkurrensen om duktiga medarbetare. Att ta med välmående i planeringen är framtiden!

 

Varför tror du att fler företag inte redan jobbar med detta? Vilka är utmaningarna?
– Begreppet neurodesign är relativt nytt i branschen och det är ett komplext område. Forskningen är tydlig men implementeringen är en utmaning. Rätt kunskap och kompetens behöver komma in redan i tidiga skeden, när det finns stor möjlighet att påverka. Det handlar inte om ekonomi utan om att ta tillvara på resurserna och göra smarta och genomtänkta val tidigt i designprocessen.