27 januari 2020
fredag, 06 december 2019 13:45

Stockholm säljer hotellet vid Östermalms saluhall

Skrivet av 

 

Under våren 2020 öppnar Villa Dagmar ett hotell med 70 rum, restaurang, konferensrum, spa och gym, i en fastighet intill Östermalms saluhall.

 


Visionsbild hotellet entré från Nybrogatan. Illustration: Tengbom arkitekter

 

 

Byggnaden intill Östermalms saluhall håller på att byggas om till hotell. Hotellet kommer färdigställas under våren 2020 och därefter kommer fastigheterna att säljas, enligt ett fattat beslut i Stockholms stads fastighetsnämnd. Först ska en genomlysning av fastigheterna genomföras och senare under våren 2020 påbörjas försäljningen, som kommer att ske på den öppna marknaden.

I projektet med att renovera och utveckla Östermalms saluhall ingår även att rusta upp och bygga om grannfastigheterna, Riddaren 13 och Östermalm 2:47, på Nybrogatan till ett hotell. Byggnaden på fastigheterna, som tidigare inrymt bland annat kontor, är uthyrda till hotelloperatören familjen Malmström på långt hyresavtal. Malmström, som driver Hotel Diplomat på Strandvägen 7 C, har meddelat att företaget under våren 2020 öppnar Villa Dagmar med 70 rum, restaurang, konferensrum, spa och gym, i en fastighet intill Östermalms saluhall. Se länk.

Hotellet och saluhallen binds samman genom en passage och en glasad innergård med restaurangverksamhet. Bygget av hotellet pågår för fullt och beräknas vara klart våren 2020.

Idag finns ingen kommunal verksamhet i byggnaden och det planeras inte för någon sådan heller. Stockholm stad bedömer inte att fastigheterna är strategiskt viktiga att äga längre. Genom en försäljning kommer staden att uppnå en mer ändamålsenlig förvaltning och ett bättre nyttjade av resurser. Beslut om att inleda försäljningsprocessen togs tisdagen den 26 november av stadens fastighetsnämnd.

Genomförandebeslut planeras till slutet av 2020.