24 februari 2020
måndag, 27 januari 2020 10:46

Life science-klustret GoCo byggs i Mölndal

Skrivet av 

 

 

Uthyrningen GoCo Health Innovation City, i Mölndal, är i full gång. Hösten 2021 flyttar de första hyresgästerna in och år 2028 ska hela området stå klart och bubbla av liv. GoCo Health Innovation City drivs som ett joint venture-bolag mellan Next Step och Vectura Fastigheter i nära samarbete med Astra Zeneca.

 

 

Fredagen den 24 januari togs det första spadtaget för det nya life science-klustret, GoCo Health Innovation City,  bredvid AstraZeneca i Mölndal. Satsningen kommer att spela en viktig roll för innovationskraften inom life science-området i hela världen.

– Det känns fantastiskt att dagen äntligen är här. Det nya Life Science-klustret i Åbro kommer att sätta Mölndal på kartan – både i Sverige och Europa ifråga om läkemedel och hälsa, säger Kristian Vramsten, kommunstyrelsens ordförande (M) i Mölndals stad.

En levande kvartersstad och 7.000 arbetstillfällen
GoCo Health Innovation City kommer att bli en levande kvartersstad med 7.000 nya arbetstillfällen. Det planeras för publika lokaler i bottenvåningarna, caféer, restauranger och gym. Dessutom kommer det att finnas bostäder för forskare och studenter, samt närliggande verksamheter som till exempel vårdsektorn. Området beräknas stå klart år 2028.

Projektet startades av företagen Next Step och Vectura Fastigheter med AstraZeneca som samarbetspartner. Göteborgsregionen som redan är starkt inom life science med många framgångsrika företag, har goda förutsättningar att utvecklas vidare. Bara i Mölndal finns utöver AstraZeneca ett 40-tal framgångsrika spetsbolag inom verksamhetsområdet.

– Planarbetet har gått smidigt och fort på grund av gott samarbete. Vi politiker, tjänstepersoner i Mölndals stad, exploatörer och konsulter har riktat kraftpilarna åt samma håll. Tillsammans har vi haft en stark vilja framåt. Det ger resultat, avslutar Kristian Vramsten.