25 maj 2020
fredag, 03 april 2020 15:45

600 bostäder i nya Sätra centrum

Skrivet av 

 

 


Planförslaget med 600 bostäder i nya Sätra centrum, sett från sydväst. Illustration: Urban Couture Arkitekter

 

 

 

Sätra centrum, Sveriges första inomhuscentrum, byggdes 1965. Riktigt modernt på den tiden, men nu i stort behov av utveckling. Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med Ahnström & Pyk och med byggaktörerna Sätra centrum fastigheter AB och GreenDoor Fastigheter AB arbetat fram ett detaljplaneförslag att utveckla Sätra centrum, ett projekt inom Fokus Skärholmen, med 600 nya bostäder. Fram till 14 maj är detta förslag om nya Sätra centrum ute på samråd.

Förslaget om att utveckla Sätra centrum handlar om att skapa en trivsam, trygg och välkomnande mötesplats med fler bostäder och lokaler runt torget.

 

Totalt omfattar förslaget fyra kvarter med bostäder och butikslokaler i bottenvåningarna. Tanken är att de nya husen ska rama in torget. Några hus föreslås bli fem eller sex våningar höga och ha trädgårdar på taket. Andra hus föreslås bli högre, upp till 16 våningar höga.

 

Idag finns det bara en enda väg till tunnelbanan, genom dagens Sätra centrum, som är inåtvänt, trångt och mörkt. I förslaget vänds centrumet utåt, med butikslokaler runt ett öppet torg. Centrumdelen över spåren rivs och tunnelbanan får en egen entré.

Dagens centrumbyggnad rivs och ersätts med ett utomhustorg som blir en naturlig mötesplats i Sätra. Torget ska vara soligt, levande och öppet.

Förslaget innebär också satsningar på cykel- och gångtrafik. Sätra centrum kopplas ihop med Sätradalsparken i öster och Sätra naturreservat i väster, på ett bättre sätt än idag.