6 december 2019

Redaktionen

fredag, 06 december 2019 13:17

Catellum hyr ut 2.200 kvm i Hyllie, Malmö

 

Castellums Mässhallen 2 i Hyllie omfattar totalt 7.300 kvm kontorsytor i åtta plan.

 

 

Under våren 2020 flyttar Tunstall sitt nordiska huvudkontor till Hyllie, Malmö. Castellum hyr ut cirka 2.200 kvm på Hyllie Boulevard 10.

Tunstall utvecklar och tillhandahåller teknikbaserade lösningar för vård och omsorg. Företaget är verksamma i 17 länder över hela värden och det nordiska huvudkontoret ligger i Malmö. Under våren 2020 flyttar det nordiska huvudkontoret till nyrenoverade och moderna kontorslokaler i Hyllie.

– Flytten till Hyllie innebär ett stort lyft för Tunstall Nordic AB. Vi får moderna och ändamålsenliga lokaler samt ett synligt, centralt och lättillgängligt läge. Med närheten till tågförbindelser och Köpenhamns flygplats Kastrup underlättas kommunikationen för våra kunder, partners och medarbetare väsentligt. Vi ser mycket fram emot att flytta till Hyllie och arbetar nu med att designa våra lokaler och förbereda inflyttningen, berättar Johanna Thulesius, marknadschef på Tunstall.

– Vi tycker att det är fantastiskt roligt att Tunstall väljer att flytta till våra fina lokaler i Hyllie. Jag är övertygad om att det kommer ge dem det lyft de önskar och vi hälsar dem varmt välkomna, säger Christel Zaar, uthyrare på Castellum i Malmö.

fredag, 06 december 2019 13:04

NCC i avtal om Hospital Nordsjælland

 

Hospital Nordsjælland ska byggas under fyra år och omfatta totalt 118.000 kvm. Illustration: Herzon et Meuron och Vilhelm Lauritzen Arkitekter

 

 

– Vi är mycket glada över att fortsätta det goda samarbete som vi har med Nyt Hospital Nordsjælland. Att uppföra ett sjukhus av den här storleken passar vår kompetens och resurser utmärkt och vi ser fram emot att sätta igång nu, säger Palle Bjerre Rasmussen, chef för NCC Building Nordics i Danmark.

Det nya sjukhuset är det sista av de så kallade supersjukhusen som ska byggas i Danmark. Det samlade projektteamet, Nyt Hospital Nordsjælland, NCC och projektets huvudkonsulter har sedan sommaren arbetat för att ta fram de bästa tekniska och metodmässiga lösningarna. Nu inleder NCC den första fasen av bygg- och anläggningsarbetet.

– Det krävs en engagerad entreprenör för att bygga ett så stort sjukhus till invånarna och NCC får en nyckelroll i att se till att sjukhuset blir något extra. Vi har stora förväntningar på NCC. Det gäller särskilt i fråga om att driva en effektiv och digital byggprocess, där vi noga kan följa tidsplaner och budget för att på så sätt fatta rätt beslut tillsammans. Så skapar vi ett speciellt sjukhus till invånarna, säger Henrik Schødts, projektchef för Nyt Hospital Nordsjælland.

Det undertecknade kontraktet gäller enbart fas 1, som omfattar byggnadsplan, mark-, avlopps-, betong- och stålarbeten. Samtidigt ska NCC stå för anbudsförfarande och upphandling av kontrakt för tillslutning med fasader och tak samt en serviceanläggning (fas 2). Slutligen ska NCC stå för anbudsförfarande och beställning av kontrakt för interiören samt markläggningsarbeten (fas 3).

Förutsättningen för att fas 2 och fas 3 ska ingå i NCC:s huvudentreprenad är att beställning och projektledning kan hållas inom byggherrens budget vilket NCC tillsammans med byggherren ska utvärdera under nästa fas.

Uppförandet av sjukhuset blir det största enskilda byggprojektet på Nordsjälland hittills. Den låga byggnaden på fyra våningar är formad som en fyrklöver och sträcker sig över 118.000 kvm. Bygget förväntas pågå i fyra år. Projektet orderregistreras löpande under projektperioden i affärsområde NCC Building Nordics.

fredag, 06 december 2019 12:53

Wallenstam bygger 161 hyresrätter i Uppsala

 

Illustration över Wallenstams nu påbörjade nyproduktion för Flanören 2  i Uppsala Rosendal. Bild: Jägnefält Milton AB

 

Under fredagen startade Wallenstam symboliskt byggnationen av 161 nya hyresrätter i Rosendal, Uppsala. Tillsammans med Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala satte vd Hans Wallenstam spaden i marken för att påbörja byggnationen. Projektet som namnges Flanören byggs i ett av Rosendals mest centrala lägen intill Torgny Segerstedts allé, i anslutning till det framtida Rosendals Torg.

– Vi ser fram emot att fortsätta bidra till fler nya hem i Uppsala och har idag cirka 550 färdigställda lägenheter här samt pågående projekt och ett lokalt kontor på där vi kan möta våra hyresgäster. Flanören är vårt tredje nyproduktionsprojekt i just Rosendal, ett attraktivt område som erbjuder en härlig mix av bostäder, handel, service och närhet till park- och naturområden, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Wallenstams 161 nya hyreslägenheter fördelas i tre byggnader på sex, åtta och tio våningar, där de två högre byggnaderna binds samman i entréplan. Fasaderna får en stadsmässig karaktär med återkommande detaljer i en materialpalett av puts, kakel, sten och målad metall. På innergården skapas en avkopplande, grön miljö för umgänge med både grannar och vänner.

– Rosendal är en unik stadsdel med blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer. Det här innebär startskottet för den tredje etappen och Wallenstams bostäder kommer vara ett viktigt tillskott i området, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.

Wallenstam har varit verksamt i Uppsala sedan år 2014 och anslöt sig år 2016 till Uppsala Bostadsförmedling som förmedlar hälften av de nyproducerade lägenheterna. Andra hälften förmedlas via Wallenstams egen kö.

Rosendalsfältet har historiskt varit både militärt ett övningsområde och en golfbana, men idag är området en växande och omtyckt stadsdel i Uppsala. Utöver att bygga nya bostäder i Rosendal har Wallenstam även bidragit till nya hem i Gränby samt Östra Sala backe i Uppsala.


 

Årstastråket är ett större stadsutvecklingsområde där Stockholms stad planerar för cirka 3 000 nya bostäder i området från Årstafältet i väster till Slakthusområdet i öster. I den andra etappen, bygger Familjebostäder längs med Årstavägen kvarteret Gisslaren med 96 nya studentlägenheter och en förskola för 90 barn. Bild: Vera Arkitekt

 

Under gårdagen togs första spadtaget för kvarteret Gisslaren vid Årstastråket med 96 studentbostäder och en förskola för 90 barn. Det symboliska spadtaget, som bestod av att gjuta en betongplatta med tre barnspadar som en blinkning till den kommande förskolan, gjordes av Familjebostäders ordförande, Stockholms bostads- och fastighetsborgarråd Dennis Wedin (M) tillsammans med Jonas Schneider, vd Familjebostäder och Arne Svensson, regionchef, Veidekke.

Familjebostäder bygger tillsammans med Veidekke kvarteret Gisslaren som består två huskroppar om 5 till 8 våningar. Husen byggs enligt kriterierna för Miljöbyggnad Silver. De 96 studentlägenheterna kommer bestå av 1 rum och kök på ca 28 kvm med en liten balkong. De två nedersta våningarna kommer innehålla en förskola på ca 1 000 kvm med plats för upp till 90 barn. Gården på baksidan av huset kommer att nyttjas av förskolans verksamhet. Studenterna får istället en terrass en våning upp att hänga på.

– Nu säkerställer vi nya studentbostäder och ny förskola i Årsta som står färdigt 2021. Detta kommer vara ett viktigt tillskott i stadsdelen, vad gäller såväl förskoleplatser som att studenter kan få sin första bostad, säger Dennis Wedin, Stockholms bostads- och fastighetsborgarråd.

Här vid Årstastråket växer många nya bostäder fram just nu. Staden planerar för cirka 3000 nya bostäder i området från Årstafältet i väster till Slakthusområdet i öster.

– Våra unga är framtiden och därför känns det extra bra att vi bygger nära 100 studentlägenheter i attraktiva Årsta, säger Jonas Schneider, vd för Familjebostäder.

Familjebostäder ökar byggtakten och ligger i produktion med omkring 1.500 hyresrätter, räknat från spadtag till godkänt slutbevis. Det är det högsta sedan miljonprogrammens dagar. Familjebostäder äger idag 19.410 hyresrätter och bolaget kommer utöka antalet nya bostäder under de kommande åren med minst 5.000 nya bostäder.


fredag, 06 december 2019 12:26

NCC och JM markanvisas i Sjöstadshöjden

 

Flygbild över Sjöstadshöjden. Projektet Sjöstadshöjden syftar till att koppla samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad och skapa en stadsmässig miljö med både bostäder och verksamheter. Här planeras för cirka 400 bostäder, 4.000 arbetsplatser, hotell, förskola och ny lekplats.

 

Stockholms stad har tilldelat en direktmarkanvisning om cirka 13.000 kvm kontor med äganderätt till NCC i det populära och attraktiva stadsutvecklingsprojektet Sjöstadshöjden i Stockholm. NCC har sökt markanvisningen tillsammans med JM som på samma plats kommer att utveckla cirka 70 hyresrätter med tomträtt.

– Vi gillar stadens tydliga ambition om att skapa attraktiva arbetsplatser i söderort och har under en längre tid arbetat intensivt med att föreslå nya platser för kommersiell utveckling i just söderort. Vi ser fram emot att få möjlighet att utveckla den andra etappen med ett attraktivt och hållbart kontorserbjudande i en stadsdel med stor potential, säger Andreas Lindelöf, regionchef Stockholm, NCC Property Development.

Området Sjöstadshöjden syftar till att knyta samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad och utveckla en stadsmässig och sammanhängande miljö, som även kopplar samman Nacka i öster vidare mot Gullmarsplan och Södermalm. Ambitionen med området är att skapa ett tryggt, attraktivt stadsrum med bland annat kontorsarbetsplatser, hotell, torg, förskola och bostäder.

– Våra branschkollegor har drivit den kommersiella utvecklingen i området under de senaste åren, vilket har varit otroligt positivt för stadsdelen. Det känns nu naturligt och spännande för NCC att vara med och bidra till den utvecklingen. Både vi och JM är två företag med stark genomförandekraft och som kan bidra med smarta och attraktiva lösningar för stadsdelen, säger Andreas Lindelöf.

Redan idag finns goda kommunikationer till området med närhet till tvärbanan. På sikt kommer även kommunikationerna att stärkas ytterligare då tunnelbanan kommer att byggas ut och ge två olika stationer i närområdet.

Nu inleds arbetet med detaljplanen. Möjlig byggstart för projektet förväntas ske tidigast år 2023.

Markanvisningsavtalet är villkorat av beslut i Stockholm stads exploateringsnämnd. Exploateringsnämnden sammanträder den 12 december 2019.
.

fredag, 06 december 2019 12:08

Stockholms Hamnar avtalar om stor padelhall

 

Stockholms Hamnar och PDL Group har avtalat om totalt 6.325 kvm yta i en padelanläggning i Magasin 7 i Frihamnen.

 

 

Stockholms Hamnar och PDL Group signerar ytterligare kontrakt och skapar därmed en av Europas största padelanläggningar. Anläggningen startades 2015 och utökar nu till 22 padelbanor.

I november undertecknade Stockholms Hamnar och PDL Group ytterligare ett hyresavtal om 4.904 kvm i Magasin 7 i Frihamnen. Padelanläggningens yta mer än fyrdubblas och ökar till totalt 6.325 kvm.

– Stockholms Hamnar har haft ett mycket bra samarbete med PDL sedan starten 2015 och ser fram emot en fortsatt spännande resa med att skapa en av Europas största anläggningar för padel i Frihamnen, säger Peder Weitoft, fastighetsförvaltare på Stockholms Hamnar.

Redan 2015 byggdes Stockholms första inomhusanläggning för padel med fem banor i Frihamnen. Det var startskottet för PDL Group som sedan dess utvecklat och byggt många padelanläggningar i Sverige och även utomlands. Sporten har växt explosionsartat sedan dess.

– Vi är väldigt glada över att kunna expandera vår verksamhet i Frihamnen. Det var här allt började och läget är optimalt. Med 17 nya banor har vi nu möjligheten att kunna sprida padeln i Stockholm på det sättet vi vill, säger Henrik Söderberg, vd för PDL Group. 

Frihamnsområdet står inför en stor förändring med exploatering av kontor och publika verksamheter. Padelsporten är oerhört populär och ett perfekt inslag i Frihamnen nu och framöver.

torsdag, 05 december 2019 16:50

NIRAS komplett rådgivare inom VA

 

Pär Rönngren, NIRAS Sweden AB.

 

 


NIRAS SE team.

 

 

Från och med december, erbjuder NIRAS Sverige konsulttjänster inom utredning med fokus på dagvatten och klimat, projektering, ledningssamordning, beställarstöd samt bygg- och projekteringsledning inom VA-området. NIRAS koncernen har mer än 250 ingenjörer med expertkunskap inom VA-området, som levererar långsiktiga och hållbara lösningar till våra kunder.

Christian Sandberg
, vd i Sverige, berättar att etableringen av vatten och avlopp i Sverige har varit ett strategiskt mål för koncernen.

– Det känns fantastisk spännande att tillsammans med Åsa och övriga realisera de planerna. Teamet idag utgörs av nio medarbetare med en gedigen samlad kompetens som stärker vår skandinaviska plattform, säger Christian Sandberg, vd för  NIRAS Sweden AB.

– Jag ser mycket fram emot att få förverkliga de målsättningar som jag har för verksamheten och således utveckla NIRAS till en mycket stark spelare inom VA-området. Vi har redan nu startat upp samarbetsprojekt inom infra/VA som går på tvärs över landsgränserna, vilket är helt fantastiskt, säger Åsa Malmäng Pohl, affärsområdeschef.

– Som chef för VA-sektorn i NIRAS är jag oerhört nöjd med det steg vi nu tar i Sverige och detta är början på en ännu större VA-förankring i Sverige. Samtidigt är det fantastiskt att se det samarbete som redan öppnat upp sig i Sverige, Danmark och Norge. Potentialen för utbyte av kompetenser mellan de tre länderna är stor. Jag är mycket entusiastisk, eftersom vi nu skriver ”check” på vår strategiska att-göra-lista. Välkommen till våra nya svenska VA-kollegor, säger Sören Hageman Christensen, chef för VA-sektorn i NIRAS.


 

Bostadsförmedlingen i Stockholms mest klickade annons i november var Valla Torg 41–45, Årsta (18 bostäder om 2 rum och kök; 51–65 kvm) med 21.478 sidvisningar.


I november förmedlade Bostadsförmedlingen i Stockholm 1.304 bostäder. Den genomsnittliga kötiden var 10,6 år. Hittills i år har 13.680 lägenheter förmedlats av Bostadsförmedlingen i Stockholm. Det är 1.383 lägenheter fler än vid samma tidpunkt 2018.

I november förmedlades 277 studentbostäder och 115 ungdomslägenheter. 365 av de totalt 1 304 förmedlade bostäderna var nyproducerade.

Snabbfakta november

Kortaste kötiden: Elin Falks Gata 2, Tallkrogen; studentlägenhet (1 rum och kök; 26 kvm) – 2 månader

Längsta kötiden: Bengt Ekehjelmsgatan 1B, Södermalm; vanlig hyresrätt (2 rum och kök; 59 kvm) – 35,8 år

Mest klickade annonsen: Valla Torg 41–45, Årsta (18 bostäder om 2 rum och kök; 51–65 kvm) – 21.478 sidvisningar

Mest klickade nybyggnadsprojektet: Projekt Sävlången/Idlången, Årsta – 3.539 sidvisningar

 

Hemfosa köper av CapMan 11 fastigheter i Finland. Från vänster: Juhani Erke, partner, chef för CapMan Real Estate Finland och Anna Alsborger, transaktionschef på Hemfosa.


Hemfosa har förvärvat 11 moderna vårdfastigheter i Finland och 2 fastigheter i Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 650 Mkr. Förvärvet av vårdfastigheter innebär att Hemfosas erbjudande inom samhällsfastigheter i Finland nu är komplett, helt i linje med bolagets strategiska satsning på den finska marknaden.

Säljare av de 11 fastigheterna i Finland är CapMan Nordic Real Estate II-fonden. Transaktionen är fondens första utgång. CapMan Nordic Real Estate II-fonden har byggt upp och utvecklat portföljen under 2017-2019. De elva fastigheterna har en total uthyrningsbar yta på cirka 20.900 kvm och fastigheterna ligger främst i växande kommuner i Finland. De högkvalitativa och moderna fastigheterna hyrs fullt ut med långsiktiga hyresavtal.

– Vi är glada över att ha avslutat den första exit från CapMan Nordic Real Estate II-fonden, som fortfarande är i sin investeringsfas. Utvecklingen av denna betydande portfölj av moderna vårdhem på så kort tid och att lämna den nu till en professionell ägare som har en långvarig samhällstjänst uppfyller målen för vår strategi för värdeökning, kommenterar Juhani Erke, partner, chef för CapMan Real Estate Finland.

Fokus för CapMan Nordic Real Estate II-fonden på 425 miljoner euro är främst att investera i kontors-, bostads- och detaljhandelsfastigheter belägna i etablerade undermarknader i stora nordiska städer och selektivt i fastighetssektorer som stöds av rådande megatrender.

CapMan Real Estate omfattar 38 dedikerade yrkesverksamma inom investeringar, kapitalförvaltning och fastighetsförvaltning. CapMans nuvarande fastighetsvolym under förvaltning är över 2,5 miljarder euro.

Förvärv i Finland

De elva vårdfastigheterna är belägna i finska tillväxtregioner såsom Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Uleåborg. Hyresgästen driver äldre- och gruppboenden samt vårdverksamhet i lokalerna. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 20.900 kvm, och majoriteten av byggnaderna är uppförda 2018-2019. Fastigheterna är fullt uthyrda och återstående avtalslängd är drygt 11 år. Årliga hyresintäkter uppgår till knappt 3 MEUR, motsvarande cirka 31,6 Mkr. Fastigheterna tillträddes den 5 december 2019.

Förvärv i Sverige

Hemfosa har förvärvat två fastigheter i Borås. Borås Kommun är hyresgäst med kontorsverksamhet och skola. Den ena fastigheten kommer att hyresgästanpassas genom en större renovering där mer uthyrningsbar yta också kommer att skapas. Total uthyrningsbar yta uppgår till drygt 8.000 kvm. Årliga hyresintäkter uppgår till 11 Mkr, uthyrningsgraden uppgår till 92 procent och återstående avtalslängd är 8,8 år. Fastigheterna tillträds under det första kvartalet 2020.

– Vi är glada att kunna förvärva dessa moderna vårdfastigheter som kompletterar vårt övriga finska bestånd väl. Förvärvet innebär ett viktigt steg in i segmentet för äldreboenden i Finland där efterfrågan, liksom i övriga Norden, ökar med en växande andel äldre i befolkningen. Det ger också Hemfosa möjlighet att stärka relationen med statliga och kommunala aktörer inom området. Vi är också mycket nöjda över att förvärva två fastigheter för kontorsverksamhet och skola i Borås och därmed stärka Hemfosas närvaro på orten, kommenterar Anna Alsborger, transaktionschef på Hemfosa.


 

Efter flera gemensamma markutvecklingsprojekt, bland annat i Bålsta tidigare i år, står det nu klart att Logicenters och Kilenkrysset återigen krokar arm. Denna gång avseende en markutveckling av ett 120.000 kvm stort område i Staffanstorp, utanför Malmö. Från vänster: Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters, Jan Persson, CEO på Kilenkrysset, Rickard S. Dahlberg, Partner, NREP och Ida Åsberg, chefsjurist, Kilenkrysset.

 

 


Det förvärvade markområdet ligger på adressen Västanvägen i Kronoslätts Företagspark Staffanstorp. Med närhet till Malmö och Öresundsregionen är områdets geografiska läge attraktivt för många olika typer av företag.

 

 

Nu ingår Logicenters och Kilenkrysset återigen i ett samarbete. Tillsammans ska parterna utveckla ett 120,000 kvm stort markområde i skånska Staffanstorp, utanför Malmö. Logicenters har möjlighet att bebygga 60.000 kvm av området och planerar initialt att uppföra en modern logistikfastighet om 24.000 kvm under nästa år. I dagsläget finns inga avtalade hyresgäster.

 

Efter flera gemensamma markutvecklingsprojekt, bland annat i Bålsta tidigare i år, står det nu klart att Logicenters och Kilenkrysset återigen krokar arm. Denna gång avseende en markutveckling av ett 120.000 kvm stort område i Staffanstorp, utanför Malmö. Logicenters tillträder marken i början av 2020 och byggnation kan uppföras på upp till 60.000 kvm av det totala markområdet. I projektets inledande fas har Logicenters för avsikt att utveckla en logistikfastighet om cirka 24.000 kvm uthyrningsbar area på spekulation med byggstart innan sommaren 2020 och som beräknas stå färdig i början av 2021.

 

– En av Logicenters främsta styrkor är att vi erbjuder moderna logistikanläggningar på de strategiskt viktigaste platserna i de regioner vi är verksamma. Den här etableringen i Staffanstorp, med sitt attraktiva läge utanför Malmö och med närhet till kontinenten, är vidare bevis på detta. Markförvärvet i Staffanstorp är en viktig pusselbit för oss och det ska bli roligt att genomföra markutvecklingen tillsammans med Kilenkrysset som vi tidigare haft många goda samarbeten med, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

 

Det förvärvade markområdet ligger på adressen Västanvägen i Kronoslätts Företagspark. Med närhet till Malmö och Öresundsregionen är områdets geografiska läge mycket attraktivt för många olika typer av företag. Tidigare har företag som Bring Frigo, Kuehne + Nagel och Microsoft valt att etablera sig i företagsparken.

 

– Logicenters delar vår vision om att bidra till en ökad tillväxt i regionen, där tillgången till smart logistik spelar en viktig roll. I augusti valde Microsoft att köpa från oss i samma område och tidigare i år har vi förlängt hyreskontraktet med Alfa Laval för deras huvudkontor. Vi upplever en stor efterfrågan från företag som vill etablera sig i regionen varför det är både glädjande och värdefullt att återigen ingå i ett partnerskap med Logicenters, säger Jan Persson, CEO på Kilenkrysset, som vidare menar att det goda samarbetet med Staffanstorps kommun möjliggör denna positiva utveckling och mark för mindre logistiketableringar finns kvar.


Sida 1 av 989