27 januari 2020

Redaktionen

måndag, 27 januari 2020 17:37

Niam: Uno har fått sin första hyresgäster

 

 

Niams kontorshus Uno i Värtahamnen omfattar totalt drygt 7.800 kvm uthyrbar yta.

 


Niam undertecknade tre hyresavtal om totalt 1.330 kvm uinnan årsskiftet i det totalrenoverade kontorshuset UNO. Kontorshuset blir först ut att byta skepnad när Värtahamnen byggs om, från industri till en levande stadsdel.

Värtahamnen utvecklas till en helt ny stadsdel. Som en del i förändringen rustar och moderniserar fastighetsbolaget Niam kontorshuset UNO och har tagit hjälp av Newsec med uthyrningsarbetet. Det första av flera nya kontorshus i ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt. Platsen är eftertraktad, Norra Djurgårdsstaden är bland det sista utvecklingsområdet innanför tullarna i Stockholm. Niam tar nu täten med kontorshuset som ska få ett rejält ansiktslyft.

– Byggstart av de nya kontorsytorna i UNO är redan igång. Materialvalen är gjorda med omsorg för att skapa en kreativ och varm känsla. Lokalerna är yteffektiva med cirka 11 kvadratmeter per person. Våra nya hyresgäster har här möjligheten att vara med och påverka planlösningen för att matcha deras specifika behov,  säger Ola Kolmert, projektutvecklare på Niam.

I november tecknades det första hyresavtalet i huset med Hamburg Süd som flyttar in i toppmoderna lokaler. Idag ingår Hamburg Süd i Maersk, världens största containerrederi, och har haft kontoret för sin nordiska verksamhet i Värtahamnen sedan 1988. I december tecknades ytterligare två nya hyresavtal om totalt 830 kvm med inflyttning till sommaren 2020. Total förhyrd yta genom dessa kontrakt är 1.330 kvm.

– Vi har för närvarande pågående förhandlingar om andra lokaler i huset men det finns fortfarande cirka 6.500 kvm kontorsyta att hyra i UNO. Vi tror på en variation av företag som söker flexibla och ljusa kontor med havsutsikt, säger Marie Eriksson, Head of Leasing, Newsec Property Asset Management i Sverige

Niam är del av Stadsutvecklarna i Värtahamnen, bolaget som utvecklar Stockholms innerstads nya stadsdel. De gamla hamnmiljöerna fylls med nya byggnader, mötesplatser, verksamheter, människor och aktiviteter. Den nya stadsdelen kommer även i framtiden att anlöpas av kryssningsfartyg med miljontals passagerare varje år. När Vision Värtahamnen förverkligats finns 10.000 arbetsplatser och 5.000 boende i området.

 

 

Niels Bohr institutet ska omfatta 53.000 kvm, kanske kan det öppnas i två separata byggnader i centrala Köpenhamn under sommaren 2020. Ursprungligen skulle projektet stå klart år 2016. Niels Bohr, död 1962, fick nobelpriset  i fysik 1922. Han var  en av 1900-talets främsta atomfysiker.

 

 

Köpenhamns nya vetenskapliga flaggskepp, Niels Bohr institutet, budgeterades ursprungligen för att kosta 1,6 miljarder danska kronor, cirka 2,26 Mdr kr och borde ha färdigställts år 2016. Men Niels Bohr institutet är försenat för det fjärde året i rad och det kommer att bli minst 2 miljarder danska kronor (cirka 2,8 Mdr kr) dyrare. skriver Danmarks radio, DR.

Dålig stämning i ledningen och på byggarbetsplatsen, projektförändringar och en kontroversiell entreprenör är bland annat orsakerna till att universitetsbyggandet har gått fel.

Spanska Inabensa var huvudentreprenör för bygget av Niels Bohr institutet, men Inabsena blev uppsagda från kontraktet 2017. Nu kräver staten minst 650 miljoner danska kronor från Inabensa, och Inabensa kräver nästan 90 miljoner danska kronor av det statliga Bygningsstyrelsen.

– Detta är ett projekt där allt som kan gå fel har gått fel. Det är ett projekt som har gått från att vara halvsmutsigt, till att det har blivit allt värre och mycket problematiskt. Och sedan slutar det i en katastrof, och i slutändan är det en bomb som smäller, säger Kim Haugbølle, seniorforskare och expert på byggprocesser vid Aalborgs universitet, till DR.

År 2009 lanserades Niels Bohr-projektet till en kostnad om 1,23 miljarder danska kronor. I maj 2013 var det meningen att projektet skulle stå klart år 2016 till en kostnad om 1,6 miljarder danska kronor. I februari 2017 upphäver Bygningsstyrelsen kontraktet med huvudentreprenör spanska Inabensa och i april 2017 beslutar Bygningsstyrelsen slutföra projektet med de två befintliga entreprenörerna Bravida och Aarsleff och  sju underleverantörer, av vilka flera tidigare har arbetat som underleverantörer för Inabensa.

I november 2017 avskedas Bygningsstyrelsens direktör Gyrithe Saltorp och ansvaret för projektet Niels Bohr går från Bygningsstyrelsen till Vejdirektoratet. I juli 2018 polisanmäler Bygningsstyrelsen Inabensa bland annat för fusk med byggandsmaterial.


I juli 2019 begär Vejdirektoratet av danska  finansutskottet om mer medel. Nu är slutpriset för Niels Bohr projektet  3,67 miljarder danska kronor. Samtidigt framgår det Niels Bohr institutet ska stå klart hösten 2019.


I januari 2020 meddelar Vejdirektoratet att Niels Bohr institutet ska öppnas till sommaren 2020,

måndag, 27 januari 2020 17:00

NP3 köper fastigheter för 169 Mkr

 

 

Andreas Wahlén, vd för NP3 Fastigheter.

 

 

NP3 har i fyra separata transaktioner förvärvat sex fastigheter, huvudsakligen med ändamål för industri- och logistikverksamhet, för ett fastighetsvärde om 169 Mkr. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 21.900 kvm med en tomtareal om 57.000 kvm. Hyresvärdet uppgår till 17,9 Mkr.

 

Tre av fastigheterna ligger i Skellefteå och en fastighet i vardera Västerås, Haparanda och Mora.

 

Uthyrningsgraden uppgår till 96 procent och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till drygt 3 år. Tillträde har skett under första kvartalet 2020 förutom fastigheten i Västerås där tillträdet beräknas ske senare under innevarande kvartal.

 

 

I samband med utvecklingen av stadsdelen Närheten förändras också Stockholmsvägens karaktär i Norrtälje till att bli en stadsgata med en mer välkomnande entré till Norrtälje.

 

 


Strukturplan för stadsprojekt Närheten i Norrtälje. Bild: Arkitema

 

 

I stadsprojekt Närheten ska det byggas cirka 1.600 bostäder i varierade storlekar, inklusive specialbostäder. Förutom bostäder ska det även bli kontorsytor och lokaler för kommersiella, såväl som ideella och kommunala, verksamheter för att bidra till en levande stadsdel under hela dagen och kvällen. Dessutom planeras det för minst en förskola samt en skola för elever från delar av Norrtälje kommun. Planer finns för ett nytt mångfunktionellt mobilitetshus för områdets boende- och besöksparkering, platser för bilpool, cyklar och ett nytt hotell ersätter befintligt motell och får ett bra kollektivnära läge i stadsdelens centrum.

Stadsprojekt Närheten ska ha en blandning av hyres- och bostadsrätter, med målet att cirka 40 procent ska vara hyresrätter. På så sätt ska en bättre integrerad stadsdel bidra till en mer levande stad.

Bygget av stadsprojekt Närheten har en preliminär byggstart tidigast 2022. Men innan dess är det mängder med förarbete som ska göras. Just nu pågår en workshop med två av verksamhetsutövarna i området, de som har särskilda behov avseende flöden och angöring, för att pröva olika idéer om lokalisering och verksamheter. Planprogrammet för stadsprojekt Närheten förväntas antas under våren 2020.

I samband med utvecklingen av stadsdelen förändras också Stockholmsvägens karaktär till att bli en stadsgata och ge en mer välkomnande entré till Norrtälje.

Ett nytt torg planeras med ett extra brett övergångsställe som väver samman pendlarnoden med den nya stadsdelen och ger de nya invånarna en välkomnande entré till sina nya hem. Nuvarande pendlarnod invid Stockholmsvägen utvecklas till en bussterminal med möjlighet till handel, service samt ytterligare parkeringsplatser i garage för pendlare.

måndag, 27 januari 2020 10:46

Life science-klustret GoCo byggs i Mölndal

 

 

Uthyrningen GoCo Health Innovation City, i Mölndal, är i full gång. Hösten 2021 flyttar de första hyresgästerna in och år 2028 ska hela området stå klart och bubbla av liv. GoCo Health Innovation City drivs som ett joint venture-bolag mellan Next Step och Vectura Fastigheter i nära samarbete med Astra Zeneca.

 

 

Fredagen den 24 januari togs det första spadtaget för det nya life science-klustret, GoCo Health Innovation City,  bredvid AstraZeneca i Mölndal. Satsningen kommer att spela en viktig roll för innovationskraften inom life science-området i hela världen.

– Det känns fantastiskt att dagen äntligen är här. Det nya Life Science-klustret i Åbro kommer att sätta Mölndal på kartan – både i Sverige och Europa ifråga om läkemedel och hälsa, säger Kristian Vramsten, kommunstyrelsens ordförande (M) i Mölndals stad.

En levande kvartersstad och 7.000 arbetstillfällen
GoCo Health Innovation City kommer att bli en levande kvartersstad med 7.000 nya arbetstillfällen. Det planeras för publika lokaler i bottenvåningarna, caféer, restauranger och gym. Dessutom kommer det att finnas bostäder för forskare och studenter, samt närliggande verksamheter som till exempel vårdsektorn. Området beräknas stå klart år 2028.

Projektet startades av företagen Next Step och Vectura Fastigheter med AstraZeneca som samarbetspartner. Göteborgsregionen som redan är starkt inom life science med många framgångsrika företag, har goda förutsättningar att utvecklas vidare. Bara i Mölndal finns utöver AstraZeneca ett 40-tal framgångsrika spetsbolag inom verksamhetsområdet.

– Planarbetet har gått smidigt och fort på grund av gott samarbete. Vi politiker, tjänstepersoner i Mölndals stad, exploatörer och konsulter har riktat kraftpilarna åt samma håll. Tillsammans har vi haft en stark vilja framåt. Det ger resultat, avslutar Kristian Vramsten.
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Styrelsen i Hembla har i utsett Per Ekelund (bilden) till tillförordnad vd för Hembla. Per Ekelund tillträder posten som tillförordnad vd omgående och ersätter nuvarande vd Svein Erik Lilleland, som har valt att lämna bolaget. Per Ekelund är för närvarande vd för Victoria Park, en tjänst han behåller parallellt med sin nya roll. Efter erforderliga MBL förhandlingar är avsikten att Per Ekelund ska utses till ordinarie vd.

– Jag har haft några fantastiska år som vd för Hembla. Bolaget går nu in i en ny fas, och det är dags för mig att lämna över ledarskapet till Per Ekelund. Jag kommer att sakna alla medarbetare och jag är stolt över det arbete vi tillsammans genomfört där övergripande fokus hela tiden varit att skapa levande stadsdelar med hyresgästerna i fokus. Hembla har en ljus framtid framför sig, och jag önskar Per och resten av teamet lycka till med den fortsatta utvecklingen av bolaget, säger Svein Erik Lilleland.

–  Hembla och Victoria Park har en förändringsresa framför sig med Vonovia som ny ägare av de båda bolagen. Jag är övertygad om att Per Ekelund är rätt person för detta. Per har en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och jag vet att han kommer att bli en utmärkt ledare för att utveckla båda bolagen. Med en gemensam ledningsgrupp kan vi hitta synergier och uppnå viktiga skalfördelar. Jag vill tacka Svein Erik Lilleland och jag önskar honom all lycka och framgång i yrkeslivet och privat. Under sin tid som vd  byggde Svein Erik en stark position för företaget och skapade en stabil plattform för en fortsatt framgångsrik utveckling, säger Rolf Buch, styrelseordförande för Hembla och vd för Vonovia.


måndag, 27 januari 2020 10:19

Wihlborgs hyr ut i Prisma, Helsingborg

 

 

 

Prisma är det första kontorshuset som färdigställs i Oceanhamnen och vid årsskiftet 2020/2021 står 11.000 kvm förstklassiga kontorsytor klara för inflyttning.


 

Wihlborgs har tecknat två nya hyresavtal i kontorshuset Prisma som just nu byggs i Oceanhamnen i Helsingborg. Den 1 januari 2021 flyttar Assistansbolaget Försäkring Sverige AB och KPMG in i huset.

Assistansbolaget flyttar in på 600  kvm högst upp i Prisma.
Företaget har idag sitt kontor i mindre lokaler högst upp i Terminalen 1, ovanpå Helsingborg C. 

– Att kunna erbjuda sina medarbetare Helsingborgs absolut bästa arbetsmiljö, en kombination av funktion, tillvaro och anslutning till kollektivtrafik är en förmån vi alltid gett vår viktigaste tillgång, vår fantastiska personal. Genom vår stora tillväxt har våra nuvarande lokaler blivit för små och vi ser med spänning fram emot att flytta in i takvåningen i Helsingborgs nya stadsikon, Prisma, säger Lukas Fryklund, vd för Assistansbolaget.

Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG flyttar in på 335 kvm i Prisma. KPMG har sitt nuvarande kontor i Terminalen 4 i anslutning till Helsingborg C.


– Att få vara en del av den moderna mix av företag som kommer att verka i området ser vi som en otrolig möjlighet men också självklart. För KPMG innebär detta ytterligare ett steg i vår digitala utveckling, säger Per Jacobsson, kontorschef på KPMG.

– Att utvecklas tillsammans med våra hyresgäster är en av Wihlborgs styrkor och jag är därför glad att vi kan hjälpa både Assistansbolaget och KPMG att fortsätta sin utveckling. Vi ser ett stort intresse för Prisma och det ligger helt i linje med den efterfrågan vi ser på attraktiva lokaler där våra kunder vill erbjuda sina anställda en riktigt bra arbetsplats med inspirerande miljö och ett attraktivt läge, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs 

Sedan tidigare har Helsingborgs nya techhubb Hetch tecknat avtal om 1.900 kvm på de nedersta våningarna i Prisma, med option på ytterligare 1.800 kvm. HETCH kommer också att fungera som husets nav och driva välkomstservice och meeting point. Wihlborgs har också hyrt ut 700 kvm till revisions- och konsultbyrån EY.

Prisma är det första kontorshuset som färdigställs i Oceanhamnen och vid årsskiftet 2020/2021 står 11.000 kvm förstklassiga kontorsytor klara för inflyttning. Prisma uppfyller högt ställda hållbarhetskrav och certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

 

 

David Mindus, vd för AB Sagax.


 

Sagax har ingått avtal om förvärv av fastigheter i Spanien för motsvarande 1.560 Mkr. Förvärvet är villkorat av att vissa förköpsrättigheter inte utnyttjas och av att due diligence slutförs med tillfredsställande utfall. Dessa villkor beräknas kunna uppfyllas under februari 2020 varvid transaktionen i så fall slutförs under det första kvartalet 2020.

Förvärvet avser 37 fastigheter omfattande 172.000 kvm uthyrningsbar area och 332.000 kvm mark. Fastigheterna är bebyggda med industribyggnader med omgivande parkerings- och rangerytor. Fastigheterna är uthyrda till MAG som använder lokalerna för grossistverksamhet av livsmedel till HORECA-segmentet. MAG, en ledande spansk livsmedelsgrossist, omsatte 11 Mdr kr under 2018. MAG ingår i Bright Food (Group) Co., Ltd.

Cirka 48 procent av fastighetsvärdet är koncentrerat till Katalonien. Cirka 27 procent av portföljen återfinns i Barcelona och Madrid. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 5,8 år och det årliga hyresvärdet motsvarar 106 Mkr.

 

 

 

 

 

Wästbygg Projektutveckling stärker organisationen och rekryterar Martin Söderholm (bilden) som ekonomichef. Han har en lång erfarenhet från olika ledande roller inom fastighetsbranschen med fokus på fastighetsekonomi och transaktioner. Närmast kommer han från Akademiska Hus, där han under de senaste fyra åren främst arbetat med deras större nyproduktioner och investeringar.

– Wästbygg Projektutveckling har en omfattande portfölj där flera stora projekt ska byggstartas under de närmaste åren. Med Martin Söderholm får vi en person med rätt kompetens för att hantera ekonomifrågorna i denna växande verksamhet. Samtidigt kommer han att bli ett starkt komplement till hela Wästbygg Gruppens ekonomifunktion, säger Jonas Jönehall, CFO och vice koncernchef i Wästbygg Gruppen.

Det var en kombination av arbetsuppgifterna och Wästbygg som företag som lockade Martin Söderholm att söka tjänsten.

– Jag ser fram emot att få vara med i den spännande fas som Wästbygg Projektutveckling befinner sig i just nu och känner att mina tidigare erfarenheter möter behovet på ett bra sätt. Dessutom attraheras jag av Wästbyggs starka varumärke samt att det finns en tydlig värdegrund här, som stämmer väl överens med min egen, konstaterar Martin Söderholm.

Wästbygg grundades 1981 och har idag kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Borås och Varberg. Logistic Contractor finns också i Norge och Danmark. Helägda dotterbolaget Logistic Contractor är specialiserade på att utveckla och bygga logistikanläggningar och industribyggnader. Koncernen Wästbygg omsätter 3,6 Mdr kr och har cirka 300 anställda.
fredag, 24 januari 2020 13:51

SBB emitterar hybridobligation om 500 MEUR

 

 

Ilija Batljan, vd för SBB.

 

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB, har framgångsrikt emitterat en evig hybridobligation om 500 MEUR på den europeiska kapitalmarknaden. Hybridobligationen har en löptid till första inlösen om 5,25 år med en fast kupong på 2,624procent. Hybridobligationen var signifikant övertecknad (med mer än fem gånger den emitterade volymen). Hybridsobligationen kommer att emitteras per 30 januari 2020 och noteras på Euronext Dublin.

Emissionslikviden kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål men företrädelsevis till att betala av på befintlig säkerställd skuld.

– Vi är stolta över att ha fått ett så varmt mottagande på den europeiska kapitalmarknaden efter att ha debuterat på emissionsmarknaden för hybridobligationer 2019. Transaktionen är en viktig milstolpe i vår resa mot en rating som är BBB+ och bygger på åtgärder som har tagits för att uppnå detta mål. Likviden från hybridobligation kommer att tillåta oss fokusera på att refinansiera utestående säkerställd skuld samt till investeringar i äldreboenden, LSS-fastigheter och skolor i Norden samt hyresrätter i Sverige, säger Ilija Batljan, vd för SBB.

J.P. Morgan agerade struktureringsrådgivare i transaktionen. Citi, Danske Bank, Deutsche Bank och Nordea agerade Joint Bookrunners.
 

 

 

 

 


Sida 1 av 1015