19 mars 2019

Redaktionen

måndag, 18 mars 2019 17:22

AFA hyr ut 1.800 kvm i Sergel Nova

 

Kontorsinteriör i Sergel Nova på Klarabergsgatan 29 i Stockholms city.

 

 

AFA Fastigheters Sergel Nova (fastigheten Hägern Större 14) med Sergels Torg direkt utanför entrén, är nu redo att ta emot fler hyresgäster. Nyligen kontrakterades det svenska teknikföretaget Funnel för kontorsytor om cirka 1.800 kvm.

 

– Vi är mycket glada att kunna hälsa Funnel välkomna till huset. Funnel som företag passar väldigt bra in i mixen av hyresgäster i fastigheten, säger Henrik Olmér på AFA Fastigheter.

 

JLL har representerat AFA i arbetet med utvecklingen och uthyrningen av Sergel Nova.

 

– Fastigheten har allt man som hyresgäst kan önska sig – en ny representativ entré, hög teknisk standard, lastkaj och lasthiss, omklädningsrum, garage mm och inte minst ett av Stockholms mest centrala lägen. Ett läge där det just nu dessutom skapas en helt ny stadsmiljö med bilfria gator, uteserveringar och ett myllrande folkliv, säger Erik Skalin, Head of Agency JLL.

måndag, 18 mars 2019 15:52

Brinova ger namn till arena i Karlskrona

 

Brinova Arena Karlskrona ska invigas den 1 juni.


Brinova Arena Karlskrona blir namnet på den nya arenan för event och idrott som nu är redo för invigning på Trossö i Karlskrona. Arenan, som är uthyrd till Karlskrona kommun på ett 25-årigt hyresavtal, har en publikkapacitet om 2.500 personer i huvudhallen och 600-700 åskådare i sidoarenan, och en area om 9.000 kvm där allt från konserter, handboll och skolidrott kommer att utövas.

 

Arenan ska invigas den 1 juni då Sverige möter Slovakien i en VM-kvalmatch i handboll.

 

– Både vi och kommunen tyckte det var viktigt att få med Karlskrona i arenanamnet och redan från början har vi jobbat efter att även Brinova skulle vara med i namnet, säger Martin Wallin, enhetschef för Brinova i Karlskrona.

 

Inom anläggningen finns även en restaurang, vilket ger möjlighet att arrangera konferenser och mässor. Vidare kommer Blekinges största takmonterade solcellsanläggning att försörja hela arenan med energi samt leverera överskottsenergi till det allmänna nätet.

 

 

Stiftelsen Arbetarebostadsfonden till minne av den 9 februari 1853, som förvaltar nära 1.500 lägenheter i Stockholm, har utsett Jari Lalli (bilden) till ny direktör efter Patrik Huldt, som till hösten avgår med pension. Lalli tillträder sin nya tjänst senast den 9 september.

 

Under de senaste två åren har Jari Lalli varit vd för Mariehus AB, det kommunala bostadsföretaget i Mariestad, och dessförinnan var han vd för SKL Fastigheter och Service/Slussgården.

 

Arbetarebostadsfonden har hus på Södermalm, i Stadshagen och Kristineberg samt i Johannesfred, Söderberga och Långbro. Fondens lägenheter förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm och de som blir hyresgäster ska vara arbetare eller därmed jämställda, boende i Stockholm.

 

Under de närmaste åren planerar Arbetarebostadsfonden att bygga ytterligare cirka 160 nya hyreslägenheter inom fastigheten Vårdaren 1 och del av Parkträdet 1 i Söderberga, Råcksta, där fonden sedan tidigare förvaltar cirka 500 lägenheter byggda på 1970-talet.

måndag, 18 mars 2019 15:35

Nya medarbetare på Nordic PM

 

Överst från vänster: Linda Palmgren, Niklas Gruffman, Charlotte Ehrenborg, Mattias Wennmark, Robert Rosin och Daniel Hansson

 


I takt med att både företaget och uppdragen växer har Nordic PM, till 70 procent ägt av Fastator, välkomnat ytterligare sex medarbetare stationerade på företagets kontor i Stockholm och Helsingborg.

 

Linda Palmgren har rekryterats till rollen som förvaltare inom Nordic PM:s uppdrag i Stockholm. Hon kommer närmast från en motsvarande roll ionom Newsec Asset Management. Niklas Gruffman är ny fastighetsadministratör för studentbostäder och kommer att vara placerad på Stockholmskontoret. Han kommer närmast från Fastighetsbyrån där han arbetade som mäklare.

 

Charlotte Ehrenborg har anställts för att jobba med marknad & kommunikation på Nordic PM med placering på Stockholmskontoret. Hon kommer närmast från Nordisk Film TV och innan dess var hon reklamansvarig på Newsec Asset Management.

 

Som förvaltningsassistent för studentbostäder har Mattias Wennmark rekryterats. Han kommer från Rikshem där han arbetade som uthyrare inom Studentbostäder.

 

Robert Rosin är ny fastighetstekniker inom Nordic PM:s uppdrag i Stockholm. Han kommer närmast från NKG Trygg Fastighet där han var drifttekniker.

 

Slutligen har Daniel Hansson rekryterats till rollen som Teknisk förvaltare av fastigheterna i region Syd med placering i Helsingborg. Han kommer närmast från Landskrona Stad där han jobbade som förvaltare.

 

 

Den aktuella detaljplanen är belägen i korsningen Rambogatan, Havregatan i stadsdelen Rambodal, Norrköping. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av nya flerbostadshus och centrumverksamhet.

 

 

För tre år sedan avtalade SHH Bostad om att köpa byggrätter i kvarteret Skogsflyet 1 i stadsdelen Rambodal, Norrköping, från Lundbergs. Tillträdet villkorades av att ny detaljplan vunnit laga kraft. Planarbetet påbörjades strax efter att avtalet tecknats, men av olika skäl har detaljplanen dröjt. Efter att Mark- och miljödomstolen avslagit ett överklagande av detaljplanen och att överklagande till Mark- och miljööverdomstolen ej skett, har detaljplanen vunnit laga kraft och SHH kan planera för byggstart i höst.

 

På fastigheten har SHH tänkt uppföra 120 hyresbostäder i egen regi.

 

– Äntligen kan vi komma vidare med att processa bygglov med hopp om byggstart i höst. Vi har valt en modern och hållbar träbyggnadsteknik för byggnationen av husen som vi också avser att behålla för långsiktigt ägande och förvaltning, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd för SHH Bostad.

 

PG Sabel, vd för Stena Fastigheter Stockholm.

 

Stena Fastigheter är det privata fastighetsbolag som lämnar flest lägenheter till bostadsförmedlingen i Stockholm under 2018 med 547 lägenheter. Stena anser att viktigare än statistiken är att bolaget bidrar till att fler stockholmare får en plats som de kan kalla sitt hem.

 

2018 var ett rekordår för förmedling av hyresrättslägenheter i Stockholm. Totalt förmedlades 13.455 lägenheter via Bostadsförmedlingen.

 

– Bostadsförmedlingen är en institution i ordets positiva bemärkelse och en garant för en rättvis och transparent förmedling av bostäder. För sjätte året i rad är vi den privata aktör som lämnat in flest lediga bostäder genom såväl nyproducerade som ”befintliga” lägenheter. Det är givetvis kul att konstatera, men långt viktigare är att det bakom siffrorna bidrar till att fler människor får en plats de kan kalla sitt hem, säger PG Sabel, vd för Stena Fastigheter Stockholm.

 

En av förklaringarna till att Stena Fastigheter förmedlar många lägenheter är den ökade satsningen på ett systematiskt arbete med att få bort olaglig andrahandsuthyrning.

 

– Olaglig andrahandsuthyrning har en tendens att i högre utsträckning drabba redan utsatta personer i samhället. Dessutom bidrar det till otrygghet och störningar för grannarna. Genom att stoppa den här typen av uthyrning får vi ut fler lägenheter till personer i bostadskön som verkligen behöver en lägenhet, säger PG Sabel.

 

Totalt förmedlade Stena Fastigheter 2.500 lägenheter via olika bostadsförmedlingar i de tre storstadsregionerna under 2018, varav cirka 850 i Stockholm och Uppsala, cirka 850 i Göteborg och cirka 800 i Malmö, Lomma, Lund och Landskrona. I Stockholm innebar det stora antalet förmedlade lägenheter att Stena Fastigheter för sjätte året i rad var det privata bolag som förmedlade flest lägenheter i Stockholm.

 

Fakta 2018

Totalt förmedlade Bostadsförmedlingen i Stockholm 13.455 lägenheter under 2018, vilket är rekord. Den genomsnittliga kötiden för vanliga hyresrätter var 10,3 år. Vid årsskiftet stod drygt 635.000 personer i kö för att få en bostad.

 

 

 

Humlegårdens huvudkontor på Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

 

 

Humlegården har erhållit en investment grade rating från Moodys med betyget Baa2, stable outlook. Den starka ratingen bygger på Humlegårdens högkvalitativa fastighetsportfölj och goda finansiella nyckeltal.

 

Humlegården är sedan drygt tre år tillbaka aktiva på kapitalmarknaden genom ett företagscertifikat- och MTN-program. Totalt uppgick finansiering via obligationer och företagscertifikat till cirka 4,8 Mdr kr vid årsskiftet 2018/2019.

 

Ramen för Humlegårdens MTN-program uppgår till 7 Mdr kr varav 2,85 Mdr kr var utestående vid årsskiftet. Ramen för företagscertifikatsprogrammet är 4 Mdr kr varav 1,9 Mdr kr var utestående vid årsskiftet.

 

Bolagets finansiella målsättning är att ha en så diversifierad finansieringsstruktur som möjligt, både avseende löptider och finansieringskällor:

 

– Vi har under en längre tid strävat efter att vara ett fastighetsbolag med en kreditvärdering motsvarande investment grade stand alone. Att få detta bekräftat av ett oberoende institut som Moody’s skapar ökad transparens och ger oss bättre förutsättningar att söka finansiering till fördelaktiga villkor, säger Mikael Andersson, finanschef på Humlegården.

 

– Genom ratingen tar vi nästa steg i vår finansiella profilering. För oss är det viktigt att synliggöra vår höga kvalitet i förvaltning och fastighetsbestånd, samt betona vår långsiktighet gentemot våra ägare och långivare. Vi ser det goda ratingbetyget som en bekräftelse på Humlegårdens finansiella stabilitet, säger Anneli Jansson, vd på Humlegården.

 

Skanska och Fabege uppför Skandinaviens första nollenergihotell.

 

 

Skanska har tecknat avtal med Fabege om att bygga Skandinaviens första nollenergihotell i Arenastaden, Solna. Kontraktet är värt cirka 470 Mkr, vilket kommer att inkluderas i Skanska Sveriges orderingång för det första kvartalet 2019. Det nya hotellet blir en del av Nordic Choice Hotels kedja Comfort Hotel med 336 rum och 88 lägenheter för långtidsboende. Byggnaden omfattar totalt cirka 22.400 kvm fördelat på 11 våningar och den ska även inrymma Nordic Choice Hotels svenska huvudkontor. Byggnadsarbetena inleds omgående och det nya hotellet ska stå klart under det första kvartalet 2021.

– Vi är mycket glada över förtroendet att få bygga det nya hotellet. Det är ett spännande projekt med mycket hög miljö- och energiprofil som ligger helt i linje med Skanskas mål om att nå klimatneutralitet år 2045. Vi känner ett stort engagemang i att uppfylla de högt ställda kraven, säger Petter Ekevärn, distriktschef, Skanska Sverige.

Byggnaden ska certifieras enligt FEBY 18 Guld, en certifiering som används för energieffektiva byggnader, samt Breeam nivå Excellent.

– Vi ser verkligen fram emot att bygga detta första nollenergihotell tillsammans med Skanska. Här kommer kontor och hotell samverka för att optimera användningen av varje kvadratmeter på ett hållbart sätt kombinerat med en fasad med solceller och geoenergianläggning. Det är ett spännande projekt där vi kommer att förflytta gränserna för hur vi tidigare sett på hotellbyggnader, säger Klas Holmgren, chef projekt och förädling, Fabege.

 


 

Pål Ahlsén, vd och koncernchef för Akelius.

 

 


Akelius säljer 2.839 lägenheter i Tyskland. I transaktionen ligger totalt 1.753 av lägenheterna inom Rhein-Ruhrs storstadsregion, i Köln och Düsseldorf och 1.086  lägenheter ligger inom Frankfurt-Rheins storstadsregion, i Frankfurt, Wiesbaden och Mainz.  Bostädernas byggår är mellan 1900 och 2018.

Köpare är Deutsche Wohnen och planerat frånträde är i juni 2019. Försäljningspris är 685 MEUR, cirka 7,2 Mdr kr.

 

Pål Ahlsén, vd och koncernchef, säger:
– Intäkterna från försäljningen kommer gå till att minska belåningen. Det är ett steg närmare i projektet förbättrat kreditbetyg från BBB till BBB+.

 

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, CBRE och Warth & Klein Grant Thornton har varit Akelius rådgivare för transaktionen.


 


 

Interiörbild från Brf Klockarbacken i Storängen, Huddinge. Bild: Einar Mattsson

 

 


Einar Mattsson har förvärvat kvarteret Lagret 5 från King In West AB/Däckspecialisten i Storängen i Huddinge. Fastigheten tillträddes i februari 2019. Målet är att utveckla cirka 150 bostadsrättslägenheter på platsen.

 

– Vi ger vårt bidrag till den nya stadsmiljö som ska utvecklas i Storängen. Huddinge kommun har höga ambitioner och satsar på nytt gatunät, nya parker och torg, förskolor, skolor och idrottshall. Så man kan förvänta sig en stadsdel som lever dygnet runt med närhet till både det gröna och urbana värden. Totalt tillkommer cirka 3.000 bostäder i området varav vi uppför cirka 150 stycken, säger Einar Mattssons mark- och projektförvärvschef Britta Blaxhult.

 

Einar Mattsson har tidigare utvecklat bostadsrätter i Huddinge. Senast var det tillsammans med Mecon Bygg där bolaget år 2017 färdigställde 139 lägenheter i bostadsrättsföreningen Klockarbacken som ligger vid områdets västra entré i närheten av Huddinge Centrum utmed Sjödalsvägen. Storängen kommer att utvecklas i flera etapper och Lagret 5 som ligger i Storängens östra del ingår i kommande detaljplaneetapp.

 

Däckspecialisten som idag finns i befintligt hus kvarstår som hyresgäst till 2022. Efter det flyttar företaget sin verksamhet till nybyggda lokaler i en annan del av Huddinge.

 

Sida 1 av 861