25 maj 2020

Redaktionen

 

 

 


Fredrik Brodin, vd för Offentliga Hus.

 

 

 

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med Region Väster-norrland om förvärv av fastigheten Härnösand Fastlandet 2:60. Köpet sker genom fastighetsförvärv, baserat på ett överenskommet fastighetsvärde om 106 Mkr. Tillträde beräknas ske under tredje kvartalet 2020. Offentliga Hus samarbetar i denna transaktion med en lokal partner för utveckling av fastigheten och uthyrning av vakanta ytor. Avtalet är villkorat av att regionfullmäktige godkänner försäljningen vid sitt möte i juni.

Fastigheten innehåller drygt 26.000 kvm lokalyta för vård- och omsorgsverksamhet omfattande primärvård, specialistvård, psykiatri, veterinär, tandläkare och ytterligare flertalet inrättningar kopplat till offentlig verksamhet. Region Västernorrland är den dominerande hyresgästen och hyr cirka 14.000 kvm med en genomsnittlig återstående kontraktslängd överstigande 10 år. Årshyresvärdet i fastigheten uppgår för närvarande till cirka 17 Mkr.

– Denna välskötta fastighet utgör en regional vårdhub i en regionsstad och motsvarar på alla sätt vår strategi att växa med bra samhällsfastigheter i svenska tillväxtregioner. Vi ser med tillförsikt fram emot att under många år framöver utveckla fastigheten och i samarbete med regionen och privata aktörer erbjuda Härnösands innevånare välfärdstjänster av hög klass, kommenterar Fredrik Brodin, vd för Offentliga Hus.

– Vi är nöjda med att ha genomfört den här affären med Region Västernorrland och ser goda möjligheter att framöver komplettera Offentliga Hus fastighetsportfölj med liknade vårdfastigheter. Förvärvet av denna samhällsfastighet stärker vårt kluster i en kommun där vi sedan tidigare är fastighetsägare, och den kommer generera stabila kassaflöden under många år framöver, säger Johan Bråkenhielm, COO för Offentliga Hus.

Svefa har varit säljarens rådgivare i denna transaktion.

 

 

 

 


 

 

 


I och med att nyckelavtalet med Telia är på plats kommer Technopolis omgående inleda en omfattande ombyggnation av fastigheten Gårda 13:6 om drygt 34.000 kvm med centralt läge intill Nya Ullevi i Göteborg.

 

 

 

 

 

Redan våren 2016 förvärvade det finska fastighetsbolaget Technopolis, som är specialiserade på smarta kontorslösningar i Norra Europa, fastigheten Gårda 13:6 om drygt 34.000 kvm med centralt läge intill Nya Ullevi. Säljare var Niam.

 

Planen har hela tiden varit att förvandla fastigheten till ett modernt attraktivt företagscampus med en uppsjö av service och smarta lösningar för att underlätta kundernas affärsverksamhet. Fyra år senare är avtalet med den största kunden Telia äntligen på plats, vilket möjliggör att skrida planerna till verket.

 

– Allting går enligt plan, det har bara tagit mycket längre tid än det från början var tänk. Nu ser vi fram emot att också välkomna nya kunder till vårt campus, säger Johan Herner, Business Unit Director för Technopolis Sverige.

Planen för den stora fastigheten har hela tiden varit att implementera samma framgångsrika koncept som Technopolis har på sina andra företagscampus internationellt. Nu blir det äntligen verklighet. Det nya, långsiktiga, avtalet med Telia gör att Technopolis kan behålla en viktig kund och samtidigt leverera på sitt varumärkeslöfte.

– För det första är det glädjande att vi får behålla Telia som kund och ett ankare i fastigheten. Det är precis den typen av kund vi vill ha och som kommer vara otroligt viktig för att göra vårt campus både affärsdrivande och attraktivt för andra kunder. Samtidigt skapas nu möjligheten att äntligen omvandla fastigheten till ett riktigt Technopoliscampus, säger Johan Herner.

I och med att nyckelavtalet med Telia är på plats kommer Technopolis omgående inleda en omfattande ombyggnation av fastigheten. Byggnadernas unika förutsättningar ska tas tillvara och såväl teknik som volymer kommer att uppgraderas för att svara upp mot de krav som företag idag har på moderna, flexibla och hållbara kontor. Utöver Telia inrymmer fastigheten idag bolag som Fujitsu, Asics och SOTI, men Technopolis har plats för många fler.

– Vårt campus ligger på bästa läge såväl i förhållande till infrastruktur som till centrum för att vara en attraktiv arbetsplats i en Göteborgsregion på frammarsch. Därtill är fundamentet i Technoplis koncept att erbjuda en servicenivå som ligger långt utöver det man kan förvänta sig av sin hyresvärd, oavsett om det handlar om receptionstjänster, mötesmöjligheter, smart arbetsplatsdesign eller gym- och friskvårdsfaciliteter, avslutar Johan Herner


 

 


måndag, 25 maj 2020 11:25

Malin Lundgren, ny HR-direktör i JM

 

 

 

 


Rekryteringen av Malin Lundgren (bilden) innebär att hon har utsetts till ny HR-direktör i JM. Hon får ansvaret att leda koncernens HR-organisation. Hon tillträder tjänsten senast den 19 november 2020 och hon kommer att ingå i JMs koncernledning.

Malin Lundgren
har en kandidatexamen i sociologi från Uppsala universitet och hon kommer närmast från en tjänst på Klövern där hon varit HR-chef i två år. Dessförinnan har hon erfarenhet av olika HR-roller från Bonava Sverige och NCC i 18 år.

– Malin kommer att vara en stor tillgång för JM med sin breda erfarenhet och kunskap inom både HR och byggbranschen, säger Johan Skoglund, vd och koncernchef för JM. I en verksamhet som vår, där medarbetarnas engagemang och kompetens står i fokus, har HR-frågorna oerhört stor betydelse för vår framgång. Med sin bakgrund kommer hon att kunna axla ansvaret väl och fortsätta utvecklingen av det viktiga HR-arbetet på JM.

 

 

 

 


Rekryteringen av Erik Lemaitre (bilden) som ny affärsutvecklingschef för K2A blev klar i februari år, då han lämnade koncernledning i SSM.

Erik Lemaitre
tillträder nu tjänsten som affärsutvecklingschef för K2A och han kommer att ingå i ledningsgruppen. Han är utbildad byggekonom från Ecole Saint Lambert i Paris och han har en gedigen erfarenhet inom affärsutveckling. Erik Lemaitre  kommer närmast från en liknande tjänst inom SSM Bygg & Fastighets AB och han har dessförinnan arbetat som affärsutvecklare och projektledare inom NCC samt Nexity som är Frankrikes främsta byggbolag.

– K2A är i en expansiv fas och vi ser fram emot att, tillsammans med Erik Lemaitre, utveckla K2A:s byggrättsportfölj med fokus på miljövänliga bostäder. Erik har gedigen kunskap och erfarenhet av affärsutveckling och projektledning inom fastighetsbranschen och vi vill hälsa honom välkommen, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.

 

 

 


Ingen vet hur prisutvecklingen kommer vara i Barkarby som står inför en stor förändring i Järfälla kommun. Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14.000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032.

 

 

 

När Sverige sätts i karantän i tre månader, medför det enligt Handelsbankens bedömning en halvering av BNP under denna period, samtidigt som arbetslösheten skjuter i höjden.  Handelsbanken upprepar nu i en rapport att bostadspriserna kan falla 20 procent vid en utdragen kris och en stigande arbetslöshet.

Samtidigt som statistik från bostadsmarknaden har pekat både på stillastående bostadspriser och på en nedåtgående utveckling i april. Siffror från Valueguard visade att bostadspriserna sjönk i april – 3,4 procent för bostadsrätter och 1,1 procent för villor. Även om inledningen av maj visade på en viss återhämtning räknar Handelsbanken med att trenden för bostadspriserna fortsatt är negativ.

Handelsbankens prognos är att bostadspriserna i år sjunker omkring tio procent, beräknat från pristoppen i början av året. Men blir krisen väldigt utdragen kan det bli ett mycket djupare prisfall än så. Utvecklingen på arbetsmarknaden har stor betydelse, men också hur mycket av osäkerheten kring konjunkturutvecklingen som biter sig fast hos människor.

– Mycket är högst osäkert, men i ett scenario där arbetslösheten stiger upp emot 15 procent räknar vi med att bostadspriserna skulle falla med 20 procent, säger Christina Nyman, samtidigt som hon poängterar att fallet sker från en relativt hög nivå.


– Vi ser fortfarande framför oss att aktiviteten då kommer att vara lägre än normalt och det betyder att arbetslösheten kommer att vara högre. Tittar man på bostäder, byggande och fastighetsmarknaden generellt tror vi att det är andra halvåret som blir utmanande, säger Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.

 

 

 

 


 

 

 


A Working Lab Universum Umeå, som erbjuder flexibla och fasta arbetsplatser, mötesrum och eventyta, öppnade i mars 2020.

 

 

 

I nyöppnade A Working Lab Universum i Umeå delar företag, studenter, startups, forskare och offentliga organisationer på kontorsyta och förhoppningsvis också idéer och engagemang. Co-workingmiljön har siktet inställt på forskning och näringsliv som kan stärka Västerbottens position som innovativ och kreativ region.

Bakom satsningen står Akademiska Hus tillsammans med Innovationskontoret Umeå universitet, SLU Holding, Umeå universitet Holding, Innovationssluss Region Västerbotten och Umeå Science Park.

– En bra co-working-miljö handlar om så mycket mer än att bara dela på en yta. Etableringen av A Working Lab Universum kommer att ytterligare stärka campusområdet och det starka innovationssystemet i Umeå genom att erbjuda en dynamisk plats för samverkan mellan forskare, studenter, företag och offentliga aktörer, säger Ulf Däversjö, direktör för innovation och hållbar utveckling på Akademiska Hus. 

A Working Lab Universum omfattar i ett första skede 800 m2 co-working-miljö i byggnaden Universum som har en central placering mitt på Campus Umeå. Lokalerna består av moderna och flexibla arbets-, mötes- och eventytor samt en lounge och ett café. A Working Lab Universum riktar sig till alla verksamma vid Umeå universitet som är i behov av att hyra en arbetsplats under en kortare tid och som vill arbeta tillsammans med andra. Det är också en samlingspunkt för unga, nystartade bolag såväl som stora etablerade företag.

I nästa etapp planeras redan nu för ytterligare 600 m2 flexibla arbetsytor i A Working Lab Universum, som på sikt eventuellt kan komma att utökas i en tredje etapp.

– Umeå universitets innovationskontor samt holdingbolag har under våren flyttat delar av sin verksamhet till A Working Labs lokaler. Universums strategiska läge på campus ger stora fördelar för innovationsverksamheten, till exempel ökad tillgänglighet och nya samarbetsmöjligheter med andra aktörer, säger Camilla Viklund, verksamhetsledare på Innovationskontoret vid Umeå universitet.

A Working Lab – ett nationellt koncept

A Working Lab är Akademiska Hus nationella koncept för co-working, makerspace, korta kontrakt, Learning Lab och andra flexibla mötesplatser. Genom detta tjänsteerbjudande skapas förutsättningar för helt nya sätt att forska, jobba och studera i fastighetsbolagets campusnära lokaler. Det pågår just nu ett flertal initiativ runt om i landet, som är i olika skeden och som utvecklas på olika sätt. Under hösten 2019 öppnade A Working Lab – Johanneberg Science Park vid Chalmers i Göteborg och i maj 2020 öppnade A Working Lab Innomedicum i Solna.   

Ett medlemskap ger tillgång till samtliga A Working Lab över hela landet och ett starkt community med möjlighet att knyta nya kontakter, lära sig och inspireras av andra som också använder A Working Labs tjänster. Tillsammans bildar de olika miljöerna ett nationellt nätverk som öppnar upp och binder samman Sveriges campus, där allt från kompetens och erfarenheter till bokningssystem och utvecklingskostnader delas. Som medlem kan man till exempel enkelt jobba på A Working Lab Universum i Umeå en dag även om man i vanliga fall har sin arbetsplats i Stockholm.  

måndag, 25 maj 2020 10:07

Ny infrastruktur i Barkaby

 

 

 Veddestavägen ska kopplas samman med Veddestabron och kommer om några år att vara en livfull väg mitt i staden och kantas av restauranger, kaféer, handel, service, bostäder, kontor och hotell – granne med den nya kollektivtrafiknoden som växer fram i Barkarby.
Järfälla kommun tecknar entreprenadavtal med SVEAB Anläggning AB för att bygga om del av Veddestavägen i expansiva Barkarby. Veddestavägen blir en central och viktig länk i Barkarby när Veddesta industriområde nu ska omvandlas till livfull stadsmiljö. Avtalet beräknas till 42 Mkr.


I den här första avtalade etappen byggs Veddestavägen om för att utgöra grunden i infrastrukturen i den nya stadsdelen och för att ansluta till Veddestabron som byggs över E18 och kopplar samman Barkarby, Barkarbystaden och Veddesta. 

– Omläggningen av Veddestavägen är viktig för att få ett bra trafikflöde när Veddestabron står klar sommaren 2022 i Barkarby. Veddestavägen är också central för en bra infrastruktur i den nya stadsmiljö som växer fram i Veddesta industriområde. Om några år kommer den här delen av Veddestavägen att vara en livfull väg mitt i staden och kantas av restauranger, kaféer, handel, service, bostäder, kontor och hotell, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Omläggningen av Veddestavägen beräknas vara klar i maj 2022, några månader innan Veddestabron ska stå klar för trafik.


– SVEAB tackar för förtroendet från kommunen att få vara med från start i ombyggnaden av Veddesta industriområde. Såväl projektet som området går i linje med SVEABs mission att anlägga framtiden. Vi är stolta över flera goda och framgångsrika samarbeten med Järfälla kommun, vilka ligger oss varmt om hjärtat. Med stort engagemang ser vi fram emot att tillsammans med Järfälla kommun utveckla Veddesta industriområde till en attraktiv stadsmiljö säger Johan Nilsson, vd för SVEAB Anläggning.

Barkaby
Barkarby står inför en stor förändring. Vid Barkarby station byggs en ny kollektivtrafiknod för Stockholm och hela Mälardalen med tunnelbana, ny bussterminal och nya regionaltågsplattformar i direkt anslutning till vararandra, vilket gör att Barkarby inom några år kommer att få ett mycket strategiskt regionalt läge. I anslutning till kollektivtrafiknoden utvecklas en ny attraktiv och livfull stadsdel med ett gynnsamt läge för kontor, hotell, Stockholms första skidspår inomhus, handel, service, restauranger, bostäder, och lokaler för kultur och utbildning.

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV.

 

 

 

 


 

 

 


Hampus Dahlstedt är vd för och grundare av Allabrf.

 

 

 

 

Många bostadsrättsföreningar tvingas nu lämna eftergifter på hyror till företag som i sin tur fått sina verksamheter helt eller kraftigt inbromsade till följd av Coronapandemin. Fortsätter trenden kan många föreningar tvingas höja avgifterna för att balansera hyresbortfallen – på sikt riskerar även en del lokaler bli svåra att hyra ut, skriver Allabrf i ett pressmeddelande.

En av fem bostadsrättsföreningar i landet riskerar att tvingas höja sina månadsavgifter om coronakrisen fortlöper i ytterligare tre månader, enligt en ny undersökning från allabrf.se. Medlemmarna kan då få täcka upp för hyresförlusterna på lokalerna genom höjd månadsavgift.


Störst risk för avgiftshöjningar har föreningar där kassan är liten och det årliga sparandet lågt samtidigt som lokalhyresintäkterna står för en stor del av de totala intäkterna.

Hittills har många föreningar bara gett uppskov med hyran. Men allt fler föreningar omvandlar nu uppskovet till sänkt hyra.

– Nu finns det statliga stödet för hyresrabatter. Om föreningen sänker hyran med 50 procent står staten för hälften av den rabatten. Men det blir ändå ett intäktsbortfall för många föreningar och framförallt kvarstår osäkerheten om föreningsekonomin på längre sikt eftersom det statliga stödet bara gäller april–juni i år. Vad som händer sedan vet vi inte, säger Fredrik Johansson, affärsområdeschef på allabrf.se i en intervju till SvD.

Om butiken eller restaurangen som hyr av bostadsrättsföreningen går i konkurs riskerar föreningen att förlora alla obetalda hyror eftersom de räknas som oprioriterade fordringar vid konkurs.


Så vad kan styrelsen göra för att motverka de negativa effekterna och förbereda sig på eventuella uppsägningar av hyreskontrakt?

– Ett alternativ är att ombilda lokalytor, som är svåra att hyra ut, till bostäder istället. Många lokaler, framförallt i storstadsregionerna, har förutsättningar omvandlas till bostäder, berättar Alexander Pishkoohani från Gleipnergruppen, ett företag som specialiserat sig på att bistå bostadsföreningar med att skapa bostäder av tidigare lokaler och råvindar.

En ombildning till bostadsrätt ger ofta ett stort kapitaltillskott för föreningen som kan användas för att amortera ner föreningens lån. Att föreningen får fler medlemmar och minskad administration är andra fördelar som många föreningar uppskattar. Men självklart rekommenderas en noggrann beräkning av alternativen innan föreningen fattar beslut.

– Även om inte styrelsen avser göra detta inom närtid kan det vara klokt att utvärdera sina alternativ för att senare, om hyresgästen skulle komma att hamna på obestånd eller behöva säga upp avtalet med kort varsel, snabbt kunna agera så att lokalerna inte står tomma och vakanta mer än nödvändigt, säger Alexander Pishkoohani från Gleipnergruppen.


Allabrf grundades 2015 och har snabbt vuxit till Sveriges ledande digitala plattform för bostadsrättsföreningar och boende i bostadsrätt, med mer än 150.000 unika användare varje månad. Företaget utvecklar digitala och innovativa tjänster för bostadsrättsföreningar, konsumenter och företag. Bolaget ägs privat av dess anställda och några av Sveriges främsta entreprenörer och investerare


 

 


 


 

 

 

 


Omorganisationen inom AMF Fastigheter ska stärka bolagets stads- och fastighetsutveckling genom att tre nya tjänster har inrättats. De tre nya är: Henriette Johansson (bilden t v), tidigare marknadsområdeschef för Urban Escape, tillträder som chef för Stadsrum och Retail. Annika Ljungberg, (bilden i mitten), tidigare marknadsområdeschef för Mood District, blir kommersiell chef. Jenny Sivervik (bilden th), tidigare fastighetschef, blir marknadsområdeschef för det nyinrättade marknadsområdet City.

För att bättre möta kunder, besökares och andra intressenters förväntningar på platserna där de väljer att spendera sin tid justerar AMF Fastigheter sin organisation för Stockholm City och handel. Då projekten i Mood District och Urban Escape gått in i nya faser, samtidigt som handeln möter en allt snabbare utveckling skapas ett nytt marknadsområde för City, ett nytt kompetensområde för handel inrättas och en kommersiell chef för stadsutvecklingsprojekt tillsätts.


– Vi går en spännande framtid till mötes med många intressanta projekt i våra fastigheter och stadsrum. Därför skapar vi ett marknadsområde för Stockholm City, för att kunna ta ett större grepp om våra mest centrala platser. Samtidigt som vi samlar vår handelskunskap för att kunna möta den snabba utvecklingen och stärker upp på projektsidan så att vi fortsätter utveckla stadsrum där människor vill vara runt om i Stockholm. Med dessa förändringar får vi ett väldigt starkt team på plats vilket skapar goda förutsättningar för att möta förväntningarna på Stockholms utveckling, säger Magnus Behrenfeldt, stadsutvecklingschef på AMF Fastigheter.

Det nya marknadsområdet City inkluderar de tidigare marknadsområdena Urban Escape och Mood District samt 5:e Hötorgshuset där det digitala kulturcentret Space är under utveckling. Jenny Sivervik tillträder som chef för det nya marknadsområdet. På AMF Fastigheter har hon arbetat som fastighetschef för bland annat 5:e Hötorgshuset. Bland tidigare arbetsgivare finns Fabege och Vasakronan.

– Jag är väldigt glad och ödmjuk inför uppgiften. Stockholm City har haft en fantastisk resa de senaste åren och kommit att präglas av liv, rörelse och idéer. Vi har ett väldigt duktigt team på plats och jag ser verkligen fram emot att få vara med och fortsätta resan tillsammans med dem, säger Jenny Sivervik.

Henriette Johansson, idag marknadsområdeschef för Urban Escape, blir chef för det nyinrättade kompetensområdet Stadsrum och Retail på AMF Fastigheter. Hon kommer att ansvara för utvecklingen av AMF Fastigheters fem handelsplatser Gallerian, Mood Stockholm, Ringen centrum, Västermalmsgallerian och Fältöversten såväl som handeln i gatuplan.

– Handelns förutsättningar har och fortsätter att förändras väldigt snabbt. Vi har en utmanande tid framför för oss men har goda förutsättningar för att komma starka ur denna svåra situation. Därför känns det jätteroligt att få arbeta med utvecklingen av vårt handelserbjudande tillsammans med duktiga och nytänkande medarbetare, säger Henriette Johansson.

Annika Ljungberg, idag marknadsområdeschef för Mood District går över till tjänsten som kommersiell chef. Hon kommer att arbeta med det kommersiella innehållet i AMF Fastigheters stadsutvecklingsprojekt.

– Mood Stockholm och Mood Districts utveckling har varit en väldigt rolig, utmanande och minst sagt lärorik tid. Det har varit glädje från första dagen och Mood har gått från att vara en passage till en plats där människor och företag väljer att vara. Nu är det dags att ta sig an nya utmaningar och jag är väldigt taggad på att ta med mig allt jag lärt mig in i våra kommande stadsutvecklingsprojekt, säger Annika Ljungberg.


 

 

 


Produktionsanläggningen för Lindbäcks Bygg i Öjebyn, Piteå. Familjeföretaget Lindbäcks Bygg startade 1924 i Piteå där huvudkontor och produktion fortfarande finns. Bolaget har även kontor i Stockholm, Göteborg och Kiruna med totalt cirka 550 medarbetare. Företaget har haft en stark expansionsfas med mer än dubblerat antalet anställda, omsättning och produktion. Målet för Lindbäcks Bygg är att produktionsstarta cirka 2.500 lägenheter per år.

 

 

 

 


Lindbäcks Bygg vill sälja sin fastighet i Öjebyn och har ställt frågan om förvärv till Piteå Näringslivsfastigheter (PNF).
– Vi har idag full beläggning i våra fabriker under ett år framåt men vi har också genomfört en kraftig och kostsam expansion. Därför behöver vi frigöra kapital för att kunna agera i en situation där vi, dels behöver stärka vår lönsamhet, dels stärka vår kassa, vilket blir än mer aktuellt på grund av Corona-pandemins följdverkningar, säger Magnus Edin, vd för Lindbäcks Bygg.


Lindbäcks Bygg har en kraftfull expansion bakom sig de senaste åren, från 2016 till 2019 har omsättningen dubblerats, Förutom fabriken i Öjebyn är i dag den nya toppmoderna fabriken på Haraholmen i full drift.

Magnus Edin
, vd för Lindbäcks Bygg, säger:
– Den stora expansionen har fört med sig att bolaget i dag jobbar med fler och med större bostadsprojekt. Vi har därför ett helt annat behov av tillgängligt kapital. Vi arbetar också sedan en tid med att trimma och effektivisera all produktion för att stärka bolagets lönsamhet, vilket vi redan berättat. Ovanpå detta har vi nu en extrem situation i vår omvärld där konsekvenserna av Corona-pandemin påverkar näringslivet i stort. Givetvis påverkas även Lindbäcks, samtidigt har vi ännu inte tvingats dra ned på verksamheten. Med andra ord finns det flera skäl att stärka vår kassa genom den här försäljningen av vår fastighet i Öjebyn.

Försäljningen av fastigheten föranleds inte av några planer på att lägga ner verksamheten i Öjebyn eller av att orderböckerna står tomma.

– Vi har en god efterfrågan med signerade kontrakt som säkerställer full produktion i båda våra fabriker tolv månader framåt. Det är ett styrkebesked från Lindbäcks. Affären handlar enbart om att frigöra kapital, säger Magnus Edin.

Piteå Näringsfastigheter ser affären som ett sätt att expandera sin affär samt stärka sitt innehav av attraktiva industrilokaler i bra läge. PNF har även andra industrilokaler i närheten av Hammarvägen i Öjebyn, vilket möjliggör synergier i form av drift och underhåll.


Tomas Lejon, tf vd Piteå Näringsfastigheter, säger:
– Det här är en bra affär för oss. Det är en fin fastighet i ett attraktivt läge som är fullt uthyrd. Det gör att risken är låg och att vi ser en god lönsamhet i ägandet av fastigheten från dag 1. Vi stärker också genom förvärvet vår totala affär med innehav av just större industrifastigheter vilket ligger i vår strategi framåt. Som vi ser det är affären en klassisk win-win där vi båda får ut det vi vill utifrån våra behov. Att vi gemensamt kan genomföra god affär för Piteå i stort, med andra ord.

Eftersom det är en stor och viktig affär för bägge parter har frågan förutom i Lindbäcks Byggs styrelse varit uppe för beslut i Piteå Näringsfastigheters och Piteå Kommunföretags styrelser. Slutligt ställningstagande kommer att ske i Piteå kommuns fullmäktige i juni. Om affären får bifall där kommer den att kunna genomföras under juli månad.

 

 


Sida 1 av 1083